Happy birthday Yukio & Rin Okumura!!!

HAPPY BIRTHDAY MY MOST ADORABLE TWINS
YUKIO & RIN OKUMURA!!!

~ 27/12/1995 ~

Chẹp, vẫn biết cosplay thì ko thể nào giống nhân vật 100% được, cơ mà mình vẫn thấy buồn vì cái sự “ứ giống” của mình OTL :(( May mà còn chưa đi chụp Rin, ko chắc mình tự kỷ ở nhà ko dám post ảnh luôn :-s
Anyway, happy birthday to my most adorable twins. I love you two sooooo much. And, eeto, here is my present for you two :”> :”>

Yukio, be strong, and take care of Rin like you always did, okay?

Yukio Okumura by Hayashi Masaru
Photo by Dan Gyokuei & Han Kouga

P/S: Chỉnh ảnh xong ngồi chấm nốt ruồi lên mặt mà lòng đau như cắt =))))))))))))))))

2 thoughts on “Happy birthday Yukio & Rin Okumura!!!

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s