25/10/2009 – LOST (non-cosplay project)

NON-COSPLAY PROJECT

“LOST”

Bộ ảnh được xây dựng bởi trí tưởng tượng từ nhân vật tới nội dung của DAN, thêm thắt bởi HAN (đương nhiên có ảnh hưởng ít nhiều từ các sản phẩm horror khác). Sự ra đời của “LOST” sở dĩ là do “hữu cảnh sinh tình”, ngó thấy khung cảnh lung linh mà ko kiếm đc cái gì cos luôn và ngay thì bức bối, chi bằng… bôi ra cái mà chụp :)) Cũng vì do lần đầu tự biên tự diễn hoàn toàn, nhảy ra khỏi ngạch cosplay nên câu chuyện có đôi phần… thiếu pro , tình tiết có phần ko hợp lý , model chưa nắm hết đc tâm lý nhân vật do tác giả kịch bản phóng tác trong cơn hớn, etc… Thế Nên Là Bà Con Muốn Tưởng Tượng Nó Ra Sao Cũng Được :”>. Về phần bọn tớ thì bọn tớ rất là khoái cái bộ ảnh này dù ảnh chưa đc hoàn toàn như ý, thôi thì thành quả có đc là cả tỉ kinh nghiệm cho các non-cosplay project (có khả năng) xuất hiện sau này ^^! Mọi người ủng hộ nhé!

Model by Hayashi Masaru & Corgi
Photo by Dan Gyokuei
Staffs by DAN, Rin, LeeTC, HAN

Standing so far in the forest is an old house. Nobody knows when the house was built. Just only know that it had been here for so long…

There, lived in the house, a boy and a girl.

Why they lived here, nobody knows. Just knows that they were happy together.

Then one day,

the boy had to go

for their lives

Promised that he would come back,

and then it’s the farewell.


Time went by,

The girl, waiting for her dearest, she started knitting…

But the ball of wool rolled away

… the wool… the wool…

She tried to get it…

But, she didn’t care anymore.At that time,

The only thing in her mind was the forest…

She just wanted to find her dearest…

But poor little girl…

Never found the one she love.

As promised, the boy came back.

But he couldn’t find his lover around…

Felt something bad was happened,

he went to find the girl…

The bond’s never cut!


They kept searching for each other…

The girl,

she finally saw her dearest.

She tried… but he couldn’t see her.

She must get him…

So near…

… but so far …

The boy

keep on searching

without knowing that the girl…

is following behind.

One thought on “25/10/2009 – LOST (non-cosplay project)

  1. trời! có con ma đy sau cậu bé sao???
    rồi cậu bé đó có bị DIE luôn k???

    (làm biếng đọc chữ quá nên nhìn tranmh hỉu nội dung nó thế! ) :))

Any comment about my post?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s